Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mentorskapsprogrammet

Läser du SMO i Revinge? Under din utbildning kommer du att göra Lärande i arbetet praktik (LiA) på en räddningstjänst.

Väljer du att söka till Räddningstjänsten Syds mentorskapsprogram får du en handledare, en mentor och möjlighet att gå delar av vår introduktionsutbildning som en del av din LiA-praktik.

Räddningstjänsten Syd genomför ett mentorskapsprogram med tio platser. Du har kontakt med din LiA-handledare och din mentor under hela din utbildningstid. Vi strävar efter ett jämställt antal kvinnor och män i vårt mentorskapsprogram.

Bild för - rsyd_förallaMentrosnurran_870.jpg