Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Material från Lärandekonferensen

Här hittar du presentationerna från Lärandekonferensen.

Under dag ett samlade vi in de frågor som ni ville ha besvarade för att under dag två använda dessa frågor i lärandeblocken samt under den avslutande paneldiskussionen.
Vi ställde frågan: Vad vill du ha svar på innan konferensen är slut?

Här hittar du en sammanställning av de frågorna.

Samtliga filer öppnas som pdf.

Mentorskapsrummet - om mentorskap som metod

SONA - samtal om normer och attityder

Dörrforcering - metoder och verktyg

Framtidsrummet - en vision kring framtidens räddningstjänst

Extern utvärdering av Helena Stavreski - extern utvärdering av projektet

 

Mer information om projektet hittar du här. En brandstation för alla.