Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En brandstation för alla

I fem år arbetade vi med det MSB-finansierade projektet En Brandstation för alla (BFA). Målet - som vi uppnådde - var att skapa numerärt jämställda arbetslag på station Lund, att förbättra ergonomin och att skapa en arbetsplats som är fri från kränkningar och särbehandling.

Det finns ingen exakt mall för hur en anställd hos oss ska se ut. För en olycka struntar i om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Ung eller gammal. Den bryr sig inte ens om var du kommer ifrån. Så länge du och vi tillsammans kan lösa situationen på bästa sätt.

Och det är där som våra krav kommer in. Vi vill att du ska ha läst den tvååriga utbildningen skydd mot olyckor (SMO). Vi vill också att du har ett starkt människo- och samhällsintresse, fysisk lämplighet för yrket, god kommunikationsförmåga samt att du kan efterleva vår värdegrund i ord och handling.

Att arbeta som brandman innebär mer än att släcka bränder. Trafikolyckor, sjukvårdslarm och hantering av utsläpp av farliga ämnen är också del av vår vardag. Vi gör också hembesök för att informera om boendesäkerhet i förbyggande syfte och håller utbildningar i skolor och för företag utan att det varit en olycka. Därför vill vi att du också tycker om att kommunicera med människor. Och dela med dig av dina kunskaper.

För att bli brandman läser du den tvååriga utbildningen SMO, skydd mot olyckor. Läs mer om utbildningen på: msb.se/brandman


Projektet Brandstation för alla har tre deluppdrag; SONA, hydralisk dörrforcering och ett mentorskapsprogram.  

SONA - samtal om normer och attityder
SONA är ett aktivt systematiskt jämställdhetsarbete i form av synliggörande av normer, attityder och arbetet med den positiva och stärkande arbetsmiljön.
SONA är en metod där personal diskuterar olika frågeställningar under ledning av utbildade samtalsledare.

Hydralisk dörrforcering
Inom ramen för projektet kommer vi att vidareutveckla och implementera arbetsmetoden hydraulisk dörrforcering.

Mentorskapsprogrammet
Läser du SMO i Revinge? Under din utbildning kommer du att göra Lärande i arbetet praktik (LiA) på en räddningstjänst. Väljer du att söka till Räddningstjänsten Syds mentorskapsprogram får du en handledare, en mentor och möjlighet att gå delar av vår introduktionsutbildning som en del av din LiA-praktik.

Här kan du läsa mer om mentorskapsprogrammet.

Jämställdhetsmål
Ett av våra mål är att distrikt Lund 2015 ska vara en jämställd arbetsplats fri från diskriminition och kränkande behandling. Målet är att tre av fem arbetslag ska ha lika många kvinnor som män.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Linda Granqvist.
046-540 52 51 eller e-post.

En brandstation för alla var ett projekt som drevs av Räddningstjänsten Syd med stöd från MSB mellan 2010 och 2015.

Här kan du läsa mer om MSB:s arbete för jämställdhet och mångfald i den kommunala räddningstjänsten.

Bild för - 247barbara.jpg
Bild för - Mentor.jpg
Bild för - dorrforcering.jpg