Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre brandmän med sjukvårdsutrustning

Sjukvårdslarm

Det är landstinget och regionen som ansvarar för sjukvårdsinsatser. Men ibland larmas även vi på räddningstjänsten. Till exempel om någon behöver sjukvård och närmsta ambulans är för långt bort. Detta kallas IVPA och betyder i väntan på ambulans.

Räddningstjänsten kan vid en sådan insats göra första hjälpen (hjärt- och lungräddning) och förbereda så mycket som möjligt för att underlätta för ambulansteamet när de kommer fram.

Det är viktigt att veta att räddningstjänsten inte ersätter ambulansen eller akutsjukvården.

IVPA regleras av ett samverkansavtal mellan räddningstjänsterna i Skåne och regionen. Syftet är att bättre kunna stödja medborgarna genom att använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.