Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fordon som används för organtransport

Organtransport

I Sverige finns tre transplantationsenheter. Organdonationer och transplantation i södra sjukvårdsregionen organiseras från Transplantationsenheten i Malmö och där ingår Räddningstjänsten Syd som ett led i kedjan.

Vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö sker organtransplantationer av njurar från både avlidna och levande, samt transplantation av ö-celler. Transplantationer av hjärta och lungor utförs på SUS i Lund. Upptagningsområdet omfattar hela Södra sjukvårdsregionen, dvs. Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland.

Räddningstjänsten Syds roll i den omfattande logistiken kring organtransplantationer är att transportera organ och läkarteam mellan givare och mottagare av organet, alternativt mellan sjukhus och flygplats.

Räddningstjänsten Syd har specialanpassade fordon och ett 30-tal utbildade chaufförer för att säkerställa en trygg och snabb organtransport.

Organtransporten regleras av ett avtal mellan Räddningstjänsten Syd och Region Skåne.