Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisation

Räddningstjänsten Syd är en processorienterad linjeorganisation.

Vi arbetar både i linjen, och genom våra processer som löper vågrätt genom organisationen. Vårt sätt att besluta, genomföra och följa upp verksamheten beskrivs i ett kvalitetssystem. Här finns riktlinjer, stöd och instruktioner för hur vi ska genomföra vårt arbete.

Här finns vi

Bild för - Org2018.jpg