Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisation

Räddningstjänsten Syd är en processorienterad linjeorganisation.

Vi arbetar både i linjen, och genom våra processer som löper vågrätt genom organisationen. Vårt sätt att besluta, genomföra och följa upp verksamheten beskrivs i ett kvalitetssystem. Här finns riktlinjer, stöd och instruktioner för hur vi ska genomföra vårt arbete.

Organisationsschema Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syds organisation. Direktionen överställd förbundsdirektören och staben. Förbundsdirektören överställd de tre enheterna verksamhetsstöd, enheten för samhällssäkerhet och enheten för insats och ledning, samt distrikten som utgörs av Eslöv/Kävlinge, Lund, Centrum/Burlöv, Jägersro och Hyllie.