Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mål på fler nivåer

Vi arbetar med olika målnivåer som i vår planering är länkade till varandra – och ytterst till vår vision.

Effektmål 

Svarar på frågan ”Vad vill vi uppnå?” Beslutas av direktionen och talar om vilka resultat vi förväntas uppnå. Målen sträcker sig över en längre period än ett år, detta som en viktig del i handlingsprogrammet. Målen redovisas dock på årsbasis och kopplas till förbundets ekonomiska uppföljning.

Produktionsmål 

Svarar på frågan ”Vad ska vi göra för att uppnå effektmålen?” Produktionsmålen ska på ett tydligt och mätbart sätt visa hur vi planerar att uppnå effektmålen. Målen redovisas regelbundet så att vi kan följa upp hur arbetet går med effektmålen. Formuleras av ledningsarenan, beslutas av förbundsdirektören och fastställs av direktionen. På verksamhets-/processnivå bryts dessa mål ned till uppföljningsbara aktiviteter.  

Aktiviteter och daglig verksamhet 

Svarar på frågan ”Vem gör vad när?” Aktiviteterna genomförs som återkommande händelser i form av till exempel tillsynsbesök, räddningsinsatser, informationsaktiviteter, servicearbete och personalplanering. Men även som projekt och enskilda uppdrag samt utveckling av processtyrning och metodik.

Processmålen

Svarar på frågan ”Vad gör oss bättre på att utföra våra uppdrag?” Målen syftar till att utveckla kvalitetssystemet. De anger inriktningen för utvecklingen av processerna och ska förbättra hur vi arbetar. Beslutas av förbundsdirektören.

Stödjande mål 

Styr och måttsätter de delar av verksamheten som inte definieras av LSO. För att vi ska nå resultat i vårt arbete med de externt riktade effektmålen är det viktigt att dessa stödområden fungerar bra. Målen beslutas av direktionen och omfattar områdena intern kommunikation, kompetens och arbetsmiljö.