Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handlingsprogrammets omslag

Handlingsprogram 2016-2019

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett handlingsprogram. Räddningstjänsten Syds nya handlingsprogram beslutades av direktionen i december 2015. Det utgår både från LSO och våra medlemskommuners uppdrag. Som vårt övergripande styrdokument ligger det till grund för hela verksamheten.

Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker som kan kräva räddningsinsatser. Vi går också igenom vår förmåga att genomföra räddningsinsatserna och berättar om hur vi planerat den olycksförebyggande verksamheten. 

Vår vision ”Ett olycksfritt samhälle” är utgångspunkten, med den gör vi ett tydligt ställningstagande där vi arbetar i riktning mot ett olycksfritt samhälle. Handlingsprogrammet handlar därför också om hur vi hjälper dig och alla andra i vårt område att ta sitt ansvar för liv och säkerhet.

Handlingsprogrammet beskriver i tre kapitel:

  • Vad vill vi uppnå? Om vision och förhållningssätt, effektmål, uppdrag och kort om den enskildes eget ansvar att skydda sig mot olyckor.
  • Vad är problemet? Riskstudie om vilka risker som finns i vårt område, vilka olyckorna är, hur de uppstår och vem som drabbas av dem.
  • Vad gör vi åt det? Om vår förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Läs hela handlingsprogrammet (pdf, 66 sidor) här  eller kortversionen (pdf, 12 sidor) här!