Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Direktion_webb.jpg

Direktionen

Räddningstjänsten Syds beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna.

Direktionen består av 20 förtroendevalda politiker från medlemskommunerna; 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare.  Direktionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef.

För varje mandatperiod, vart fjärde år, beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Det utgår både från LSO och medlemskommunernas uppdrag och det ligger till grund för hela verksamheten. I handlingsprogrammet beskrivs riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.

För att vara valbar till direktionen ska man vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Kommunerna har i och med bildandet av förbundet Räddningstjänsten Syd 2005, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa, egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Protokollen från direktionsmötena publiceras här på förbundets webbplats efter det att de har justerats.

Fastställda mötestider för direktionen

Följande mötestider för 2018 är fastställda. Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionsrummet.
08 februari
14 mars 
12 juni
16 oktober
12 december

Direktionsprotokoll

Direktionens ordinarie ledamöter:

Susanne Jönsson (S) ordförande Malmö
Johan Ericsson (M) vice ordförande, Kävlinge
Tony Hansson (S) 2:e vice ordförande , Eslöv
Björn Gudmundsson (S), Malmö
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Malmö
Lilian Gerleman (M), Malmö
Magnus Olsson (SD), Malmö
Ulf Nymark (MP), Lund
Louise Rehn- Winsborg (M), Lund
Hans-Åke Mårtensson (S), Burlöv

Ersättare i direktionen:

Lirije Latifi (S), Malmö
Adrian Kaba (S), Malmö
Louise Arndt (MP), Malmö
Mohammad Mohammad (M), Malmö
Rickard Åhman-Persson (SD), Malmö
Elin Gustavsson (S), Lund
Bernt Bertilsson (C ), Lund
Sven Sonesson (M), Burlöv
Lars- Erik Johansson (S), Kävlinge
Peter Melinder (M), Eslöv

Revisorer:
Sten Dahlvid (S) Malmö
Berit Sjövall (M) Malmö
Vakant Lund
Dieter Olbrich (M) Kävlinge
Jan Holm (S) Burlöv
Håkan Elleström (M) Eslöv