Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Direktionen2.JPG

Direktionen

Räddningstjänsten Syds beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna.

Direktionen består av 20 förtroendevalda politiker från medlemskommunerna; 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare.  Direktionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef.

För varje mandatperiod, vart fjärde år, beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Det utgår både från LSO och medlemskommunernas uppdrag och det ligger till grund för hela verksamheten. I handlingsprogrammet beskrivs riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.

För att vara valbar till direktionen ska man vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Kommunerna har i och med bildandet av förbundet Räddningstjänsten Syd 2005, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa, egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Protokollen från direktionsmötena publiceras här på förbundets webbplats efter det att de har justerats.

Mötestider och protokoll

Fastställda mötestider för direktionen

Direktionsprotokoll

Direktionens ordinarie ledamöter:

Susanne Jönsson (S) Malmö

Björn Gudmundsson (S) Malmö

Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö

Tony Rahm (M) Malmö

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö

Louise Rehn Winsborg (M) Lund

Fanny Johansson (S) Lund

Tony Hansson (S) Eslöv

Johan Ericsson (M) Kävlinge

Leif Westin (M) Burlöv

Ersättare i direktionen:

Harris Cheema (S) Malmö

Birgit Hansson (S) Malmö

Sven Erik Rasmusson (S) Malmö

Andreas Önnerfors (C) Malmö

Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö

Christoffer Karlsson (L) Lund

Ulf Nymark (MP) Lund

Jörgen Andersson (M) Eslöv

Gert Malmros (S) Kävlinge

Mats Lithner (L) Burlöv

Revisorer:

Marie Granlund (S) Malmö

Claes Håkansson (M) Kävlinge

Birgitta Kuylenstierna Nadel (MP) Lund

Gunnar Rune (M) Burlöv

Lars Karlsson (M) Eslöv

Berit Sjövall (M) Malmö