Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för rsyd.se

Räddningstjänsten Syd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rsyd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har testats både internt och med olika externa verktyg för att identifiera tillgänglighetsproblem. Tillsammans med vår webbleverantör har vi åtgärdat flera tidigare brister för att i så stor utsträckning som möjligt ha en tillgänglig webbplats.

Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rsyd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Alla PDF-filer är inte tillgängliga. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter. En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. Det gäller bland annat riktlinjerna WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1, WCAG 1.4.10,WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.6, WCAG 3.1.1 och WCAG 3.3.2.

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Syd åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Äldre PDF-filer som sällan eller aldrig efterfrågas har inte genomgått en tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss om du önskar att ett specifikt dokument görs tillgängligt för dig.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.