Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - räddningsmaterial_rsyd_pallar_870.jpg

Räddningsmaterial på väg till Ukraina

30 juni, 2023, kl 14:07

Räddningstjänsten Syd har förberett en sändning med räddningsmaterial som nu hämtas upp för vidare transport till Ukraina. Det handlar bland annat om rökdykarutrustning, skyddsutrustning och släckutrustning.

Behovet av räddningsmaterial i Ukraina är stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar därför en transport med utrustning från olika räddningstjänster.

- Vi vill gärna bidra med det vi kan och jag hoppas att den utrustning som nu går iväg ska kunna vara till hjälp för räddningspersonalen, säger Joakim Blix, enhetschef för Verksamhetsstöd på Räddningstjänsten Syd. 

Efter en förfrågan från MSB till landets räddningstjänster gjorde Räddningstjänsten Syd en sammanställning över utrustning som kan skänkas vidare vid behov. 

Materialet som nu förberetts består bland annat av rökdykarutrustning med luftpaket, andningsmasker och radiokommunikation, brandhjälmar, motorsprutor, vattenkanoner, brandslang, elverk och skadeplatsbelysning samt ett pumpfordon.

- Det är utrustning som inte längre är i drift men som fortfarande kan göra stor nytta, säger Joakim Blix.

Vid frågor till Räddningstjänsten Syd, kontakta Joakim Blix, joakim.blix@rsyd.se, 070 555 81 47.
Vid frågor till MSB kontakta Rickard Wennergrund, rickard.wennergrund@msb.se, 070 235 25 52.