Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VMA-test uteblev i Räddningstjänsten Syds kommuner

1 mars, 2021, kl 16:12

Den första helgfria måndagen i mars testas utomhusvarningssystemet VMA – viktigt meddelande till allmänheten. Av misstag gjordes testet dock inte i Räddningstjänsten Syds medlemskommuner under måndagen.

Det var tyfonerna i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö som inte testades. Boende i dessa områden kan fortfarande ha hört tyfonerna från närliggande kommuner.

Att testet inte genomfördes som planerat den här gången påverkar inte förmågan att varna allmänheten vid en faktisk olyckshändelse.

VMA testas nästa gång måndagen den 7 juni.

Vid frågor kontakta inre befäl på 046-540 51 12.