Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Undersökning av räddningsdykare som uppvisat symtom på covid-19 visar att lungförändringar kan förekomma hos vissa

5 juni, 2020, kl 18:12

Vi har blivit uppmärksammade på att det förekommer lungförändringar hos vissa räddningsdykare som uppvisat symtom på covid-19. Dessa förändringar skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk i samband med vattendykning då lungorna utsätts för tryck.

Räddningsdykare är en specialkompetens inom räddningstjänst och i samråd med dykläkare undersöker vi just nu vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa våra medarbetares säkerhet. De räddningsdykare som under våren uppvisat covid-liknande symtom har nu tagits ur dyktjänst tills vi har fått besked från läkare om eventuell lungpåverkan och åtgärder kopplat till detta.

Det är endast räddningsdykare som dyker i vatten och som uppvisat symtom på covid-19 som är tagna ur dyktjänst. Rökdykare och ytlivräddare påverkas inte av beslutet eftersom de inte andas komprimerad luft under vattnet och därmed inte utsätts för de risker som är förknippade med vattendykning och de tryckförändringar som uppstår på olika vattendjup.

– Vi tar naturligtvis detta på allvar och som en försiktighetsåtgärd, tills dess att frågan är utredd, vill vi samtidigt göra fritidsdykare uppmärksamma på detta och att iaktta försiktighet vid dykning, i de fall man uppvisat covid-liknande symtom, säger Joakim Goldmann, distriktschef på Räddningstjänsten Syd.

 

Kontakt: 
Joakim Goldmann
distriktschef station Centrum
tel. 046-540 47 56

 

 

 

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser.