Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten Syds förbundsdirektör Linda Kazmierczak avgår

29 april, 2020, kl 10:21

Linda Kazmierczak, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Syd, har av privata skäl valt att lämna sitt uppdrag.

Med anledning av detta har Martin Gertsson utsetts till tillförordnad förbundsdirektör. Martin är idag räddningschef och ansvarar för den operativa verksamheten.

Linda Kazmierczak tillträdde som förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd i januari 2017. Hon kom då från Länsstyrelsen i Kronobergs län där hon var beredskapsdirektör. Under sin tid på Räddningstjänsten Syd har hon med stort engagemang och målmedvetenhet utvecklat och förbättrat verksamheten tillsammans med organisationen.

–Linda har gemensamt med direktionen verkat för en tydlig och öppen organisation där beslut fattas i dialog och förändringar genomförs i delaktighet. Där allas kompetens värdesätts och alla synpunkter är välkomna. Det är vår avsikt att fortsätta på samma inslagna väg. Vi vill ta vara på det som alla i Rsyd varit med och byggt upp, och fortsätta värna om vårt viktiga uppdrag och de vi finns till för, säger Susanne Jönsson, direktionens ordförande.

Vi önskar henne stort lycka till framöver!

Vid frågor kontakta Susanne Jönsson, direktionens ordförande, telefon 0709-829645

 

 

 

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser.