Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - 200930_RC_Syd.jpg

Höör och Hörby ansluter till gemensam ledning av räddningsinsatser

28 september, 2020, kl 09:32

Samarbetet mellan räddningstjänsterna i Skåne fortsätter att utvecklas och allt fler kommuner ansluter till Räddningscentral Syd (RC Syd). Från och med den 30 september välkomnar vi Räddningstjänsten Skånemitt med Höör och Hörby. Det innebär att RC Syd nu samordnar den övergripande ledningen av räddningsinsatser för totalt 19 kommuner.

- Med en närmre och mer gränslös samverkan kan vi ge ännu bättre hjälp till de som drabbas av en olycka, säger Mattias Sköld, tf. funktionschef för RC Syd.

Den 30 september sker omläggningen i systemet hos SOS Alarm. Det innebär mer konkret att inre befäl och larmbefäl på RC Syd hjälper till med den övergripande ledningen av olyckor även i Höör och Hörby. Vid behov av förstärkning larmas också yttre befäl till olycksplatsen.

- Vi får ett ledningsstöd som gör oss till en mer resursstark och effektiv räddningstjänst genom hela händelseförloppet. Det omfattar allt från planering av beredskap, själva hanteringen av olyckan, behov av förstärkning samt kontakt med andra samverkande organisationer, säger Daniel Frej, operativ chef för Räddningstjänsten Skånemitt.

Anslutningen till RC Syd bidrar också med en resursförstärkning för samtliga kommuner i närområdet.

- Vi har sedan tidigare ett nära samarbete mellan räddningstjänsterna. Men ju bättre vi blir på att samverka, desto effektivare kan vi använda våra samlade resurser där de behövs, oberoende av kommungränser, säger Mattias Sköld.

Till exempel så underlättas informationsdelning och planering inför olika störningar som kan handla om besvärligt väder eller trafiksituationer. Vid en olycka larmas närmsta resurs, och vid en mer omfattande insats finns det tillgång till ytterligare förstärkning och uthållighet över tid.

Räddningstjänsten Skånemitt hanterar mellan 500-600 ärenden per år. Som en förberedelse inför övergången har alla inre befäl och larmbefäl åkt med Räddningstjänsten Skånemitt för att orientera sig i det geografiska området. På samma sätt har styrkeledare och yttre befäl besökt RC Syd för att få inblick i arbetet från räddningscentralen.

Fakta om RC Syd

RC Syd drivs av Räddningstjänsten Syd (Malmö, Burlöv, Lund, Kävlinge, Eslöv) i samverkan med Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Landskrona, Svalöv, Höör och Hörby. Ledningen sker från brandstationen i Hyllie i Malmö, där även SOS Alarm har verksamhet.

För mer information

Daniel Frej, operativ chef Räddningstjänsten Skånemitt, 0413-28 218
Mattias Sköld, tf. funktionschef för RC Syd, Räddningstjänsten Syd, 046-540 46 97

Bild för - rc_syd_870.jpg
Bild för - rtjsyd_720_2.jpg
Bild för - rtj_skanemitt_720_2.jpg