Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten Syd deltar i Krisberedskapsveckan 2018 för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

25 maj, 2018, kl 10:14

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan vill få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället inte fungerar, exempelvis på grund av extremt väder eller en it-attack. Räddningstjänsten Syd deltar i kampanjen.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Det här är viktig kunskap för att kunna förbereda sig inför en händelse. Men också för att kunna hjälpa andra, säger Louise Bengtsson, enhetschef för samhällssäkerhet på Räddningstjänsten Syd.

Under kampanjveckan genomför vi en digital kampanj med fokus på hur medborgare kan förbereda sig för att klara vardagen när viktiga samhällsfunktioner inte fungerar. Vi kommer även att delta i medlemskommunernas aktiviteter. Redan på lördag den 26 maj kan du träffa oss i Badhusparken i Eslöv.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan