Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i södra Skåne

23 maj, 2018, kl 15:50

Den senaste tidens höga temperaturer i kombination utebliven nederbörd har bidragit till att det är mycket torrt i markerna. SMHIs brandriskprognoser pekar på stor risk för antändning och brandspridning i terrängen.

Mot bakgrund av detta har kommunerna i Södra Skåne (Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn) beslutat om eldningsförbud enligt 2 kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta innebär att det nu råder eldningsförbud i hela Skåne.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Källa: www.dinsakerhet.se

För mer information hänvisas till respektive kommun.

Här kan du se prognosen för gräsbrandrisk och aktuell femdygnsprognos. http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn

Ladda ner appen "Brandrisk ute" som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/

Du kan också följa oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om brandrisker och eldningsförbud. https://www.facebook.com/rtjsyd