Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi utbildar Möllan

18 maj, 2017, kl 09:00

Mellan 22 maj och 2 juni har vi fokus på Möllan. Vi utbildar, gör hembesök och informerar människor som bor där.

Satsningen som vi gör tillsammans med polisen och Fryshuset innebär utbildning av drygt 250 förskolebarn och elever i högstadiet, hembesök och informationsmöten på LSS-boenden. Vi vill öka brandskyddet i hemmet, sprida kunskap om brandsäkerhet och öka känslan av trygghet för de som bor på Möllan.

Vi avslutar med ett event på Möllevångstorget fredag den 2 juni kl 16-18 där vi riktar oss till alla som bor på Möllan. Under eventet kommer vi att ha musik med Malmö Brandkårs Orkester, fordon på plats och aktiviteter som bland annat "utmana en brandman i hinderbana", släcka en brand och ansiktsmålning för barn.

Kontakter för "Utbilda Möllan" är

Thomas Hansmark, 046 540 4915, thomas.hansmark@rsyd.se

Hilde Skar Olsen, 070664 2854,  hilde.skar-olsen@rsyd.se