Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - upp_ner_EL_rsyd_870x580px.jpg

Räddningstjänsten Syd deltar i Krisberedskapsveckan 8-14 maj

5 maj, 2017, kl 14:30

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Hur skulle du agera om vardagen plötsligt vändes upp och ner? Elen försvinner, kommunikationer slås ut, översvämning drabbar staden. Skulle du klara dig en längre tid utan varken el, vatten, värme eller mat? Hur skulle du ta emot viktig information? Välinformerade och engagerade invånare som själva kan agera och fatta beslut är en viktig tillgång vid en samhällskris. Räddningstjänsten Syd deltar i Krisberedskapsveckan den 8-14 maj för att uppmärksamma den enskildes ansvar och krisberedskap inför och under en större samhällskris.

- Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Men vi ska också informera och underlätta för den enskilde att ta ansvar för sin egen säkerhet och beredskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan; för att uppmärksamma individens egenansvar och visa hur man själv kan förbereda sig inför och agera vid en samhällskris, säger Linda Kazmierczak, förbundsdirektör.

 

Om Krisberedskapsveckan
Bakom Krisberedskapsveckan står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Sveriges kommuner. Kampanjen är en nationell satsning för att öka den enskildes kunskap och beredskap inför samhällskriser och är tänkt att bli årligen återkommande.

Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten. Enligt en undersökning som MSB har gjort inför Krisberedskapsveckan anser närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig inför en samhällskris.

 

Aktiviteter under Krisberedskapsveckan
Räddningstjänsten Syd kommer under kampanjveckan, med start från måndag, att presentera ett tema per dag inom krisberedskap – alla med fokus på vad den enskilde kan göra själv. Vi ger tips på hur den enskilde kan förbereda sig och vi delar med oss av bland annat instruktionsfilmer med armbryterskan Heidi Andersson. Teman publiceras på vår webbplats www.rsyd.se, Facebook, Twitter och Instagram.

- Med kampanjveckan hoppas vi fler hushåll att börja fundera kring sin egen hemberedskap och hur man ska agera vid en kris, säger Linda Kazmierczak.

 

Kontakt och mer information
För mer information kontakta Ulrika Lindmark, stf räddningschef, telefon 046-540 46 75 eller epost: ulrika.lindmark@rsyd.se

Läs mer om MSBs undersökning inför Krisberedskapsveckan: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Studien-Krismedvetenhet-kommun-2016/

MSB om Krisberedskapsveckan: www.msb.se/krisberedskapsveckan