Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - PerWidhlund_870.jpg

Föregångare inom svensk räddningstjänst slutar

13 januari, 2017, kl 08:25

Nu avrundar Räddningstjänsten Syds förbundsdirektör och räddningschef Per Widlundh en fyrtioårig karriär.

På söndag den 15 januari gör Per Widlundh sin sista dag som förbundsdirektör och räddningschef vid Räddningstjänsten Syd, räddningstjänsten för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Per Widlundh har, med undantag för några månader, varit chef sedan 2006 då förbundet bildades. Under åren har Räddningstjänsten Syd utvecklats till en nyskapande och uppskattad räddningstjänst, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Uppdraget att orientera verksamheten mot mer olycksförebyggande arbete var tydligt från början. Under Per Widlundhs ledning har framförallt arbetet med brandförebyggande i bostäder, mångfald och jämställdhet liksom arbetet med social trygghet varit framgångsrikt – vid sidan om det traditionella förebyggande och skadeavhjälpande arbetet som håller högsta professionella nivå.

Per Widlundh började 1975 som brandman och ambulansförare vid dåvarande Malmö Brandkår. Efter några år bar det vidare till Stockholm för studier till brandingenjör, följt av anställning vid Göteborgs Brandförsvar där han hade flera befattningar både inom brandförebyggande och i operativ tjänst.

Så träffade han sin livskamrat Susanna och flytten gick till en hästgård på Söderslätt och en ny tjänst som projektledare och kursansvarig på Räddningsverkets skola i Revinge. Detta var i uppstarten av det nya utbildningssystemet och Per Widlundh kom att ansvara för utvecklingen av brandingenjörsåret, RUB, samt för lednings- och taktikutvecklingen för befälskurserna.

År 1990 återvände Per Widlundh till Malmö Brandkår för att arbeta som utbildningschef. Lars Berg hade precis tillträtt som brandchef och det lockade Per att vara med och bygga upp en ny organisation. Under åren som följde hade han flera olika befattningar inom brandkåren, han skrev en taktikbok, arbetade i flera katastrofinsatser som FN-expert, medverkade i utvecklingen av det som idag heter Räddsam Skåne (samverkansforum för räddningstjänsterna i Skåne), verkade som expert på Haverikommissionen och var utlånad till Räddningsverket för arbete i Thailand och Singapore.

Tio år senare sökte Räddningsverket efter skolchef till Revinge. Per Widlundh tilltalades mer av skolans internationella utmaningar och utbildningar, än att konkurrera om den kommande brandchefstjänsten i Malmö. Under Pers tid utvecklades skolans verksamhet inom flera områden med utbildningar för holländsk räddningstjänst, EU-utbildningar och FN-utbildningar till bland annat UNHCR och World Food Program som regelbundna aktiviteter. Revinge College lanserades och det var också dags för ett nytt grund- och vidareutbildningssystem med en tvåårig brandmannautbildning som största nyhet.

När så räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Syd bildades 2006 blev Per efter några månader dess förbundsdirektör och räddningschef, återigen tilltalad av att få möjlighet att göra skillnad och kunna bidra i utveckling, förnyelse och förändring. 

Per Widlundh avtackas på onsdag den 18 januari i närvaro av medarbetare och inbjudna gäster från när och fjärran. Avtackningen sker klockan 12-16 i vagnhallen på brandstationen i Lund, Räddningstjänsten Syd, Glimmervägen 12 A.

Medier som vill ansluta är varmt välkomna! 

För ytterligare information och intervjuförfråganingar vänligen kontakta:
Anna-Maria Havskogen, kommunikationsstrateg, 0705-69 70 12, anna-maria.havskogen@rsyd.se

Läs även nyhet där Susanne Jönsson, förbundsdirektionens ordförande, berättar om Pers mångåriga yrkesliv