Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pressinbjudan Lärandekonferensen

9 mars, 2016, kl 11:13

Räddningstjänsten Syd har nått målet som vi satte upp för fem år sedan när vi tog oss an det MSB-finansierade projektet ”Brandstation för alla”. Idag är tre av fem skiftlag på brandstationen i Lund numerärt jämställda. Under förra året genomförde vi en jämställd rekrytering av brandmän – av 19 anställda var 9 kvinnor. Det innebär att 20 av 204 heltidsbrandmän inom Räddningstjänsten Syd är kvinnor, ungefär tio procent. Enligt nationella siffror från MSB är endast fyra procent av Sveriges brandmän kvinnor.

Räddningstjänsten Syd välkomnar hela räddningstjänstsverige till en lärandekonferens i syfte att sprida erfarenheterna från det femåriga MSB-finansierade projektet ”Brandstation för alla”. Allt på Malmö Live 10-11 mars 2016.

Under två dagar möts förtroendevalda och personal från räddningstjänster i hela Sverige för att ta del av det motstånd som Räddningstjänsten Syd  mött, de viktiga vändpunkter som vi sett och de lärdomar vi dragit under fem år med jämställdhetsprojektet Brandstation för alla. På konferensen är alla regioner från Trelleborg till Kiruna är representerade.

I fem år har Räddningstjänsten Syd arbetat med det MSB-finansierade projektet En Brandstation för alla (BFA). Målet - som vi uppnådde - var att skapa tre numerärt jämställda arbetslag på station Lund, att förbättra ergonomin och att skapa en arbetsplats som är fri från kränkningar och särbehandling. Idag finns det lika många kvinnor som män i tre av fem arbetslag på brandstationen i Lund.

Mer information och fullständigt program hittar du på http://www.rsyd.se/om-oss/vara-projekt/bfa/larandekonf/

Torsdagen inleds med ett seminarium för förtroendevalda som börjar klockan 10.00.
Lärandekonferensen börjar klockan 16.00 torsdagen den 10 mars.
Fredagens program startar 8.30 och konferensen avslutas 15.00.