Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Brandrisker, Skåne 27 maj 2016_870.jpg

Ökade brandrisker i Sydvästra Skåne under helgen

27 maj, 2016, kl 13:24

Den senaste tidens varma väder har medfört att brandriskprognoserna visar på ökade risker för bränder i skog, mark och friluftsområden. Särskilt i de sydvästra delarna av Skåne, Vellinge, Trelleborg och Malmö, där de högsta brandriskvärdena förväntas uppnås under helgen.

Räddningstjänsten uppmanar därför allmänheten att vara extra försiktiga under helgen med hantering av öppen eld, grillar och liknande. Det råder inget generellt eldningsförbud i nuläget för sydvästra Skåne men lokalt kan eldningsförbud råda varför allmänheten uppmanas att kontrollera förhållandena i den kommun där du vistas, till exempel via kommunens hemsida.
En ny bedömning av brandriskprognoserna kommer att göras på måndag den 30 maj.

Se aktuell brandriskprognos på SMHIs hemsida

Här hittar du våra tips för en säkrare försommar.

 

Vi på räddningstjänsten märker också att friluftsolyckorna ökar när solen kommer fram. Det gäller allt från longboards och badolyckor till skärmflygning. Värm upp ordentligt innan du idrottar, använd utrustning som passar dig och tumma aldrig på säkerheten.
Tänk också på att det kan vara fler MC-förare på vägarna. Håll koll i backspegeln!

Fler råd för en säker fritid hittar du på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/

Per Björkman, Räddningschef i beredskap för område syd