Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linda Kazmierczak blir ny förbundsdirektör

13 oktober, 2016, kl 09:59

Nu står det klart att Linda Kazmierczak blir ny förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Syd. Det beslutades av förbundets direktion idag torsdag 13 oktober och MBL-förhandlades igår. Linda Kazmierczak tillträder den 16 januari 2017.

Linda KazmierczakLinda Kazmierczak är sedan 2008 beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Kronobergs län. Hon har i den rollen bland annat byggt upp och utvecklat former för samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer på både operativ och strategisk nivå. Därtill har hon arbetat på nationell nivå med frågor om ledning och samverkan samt är ordförande i försvarsdirektörerna. Tidigare har hon undervisat i psykologi på Växjö universit (nuvarande Linnéuniversitetet), till exempel inom polisutbildningen, och har arbetat med utbildning av chefsgrupper och organisationsutveckling i olika former.

- När jag fick beskrivet för mig hur man såg på uppdraget och framtiden för Räddningstjänsten Syd kände jag ganska direkt att det här vill jag göra.

- Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften, men också med övertygelsen att jag tillsammans med alla kompetenta medarbetare både ska kunna förvalta och fortsätta utveckla Räddningstjänsten Syd, säger Linda Kazmierczak.

- Linda Kazmierczak kommer med sin bakgrund och kompetens, och i enlighet med vårt handlingsprogram, fortsätta driva och utveckla Räddningstjänsten Syd. Det är vi i arbetsutskottet helt övertygade om och eniga i, säger förbundsdirektionens ordförande Susanne Jönsson.

- Det ska bli spännande med en förbundsdirektör som kommer från en annan verksamhet, och då kan se organisationen utifrån ett annat perspektiv. Vi hälsar Linda Kazmierczak varmt välkommen till Räddningstjänsten Syd, avslutar Susanne Jönsson.

Nuvarande förbundsdirektör Per Widlundh lämnar Räddningstjänsten Syd i samband med pension och har då verkat som förbundsdirektör och räddningschef sedan 2006 då Räddningstjänsten Syd bildades. 

 

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Dygnet runt tar vi oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Vi stödjer den enskilde att ta sitt ansvar för liv och säkerhet genom utbildning, information och rådgivning till allmänheten, organisationer och näringsliv. Vi samverkar med flera andra aktörer. Tillsammans gör vi skillnad för att skapa medveten trygghet.

Foto: Kristin Horn Sellström