Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandvarnare räddar liv

1 november, 2016, kl 15:14

Räddningstjänsten Syd vill påminna om hur viktigt det är att du har fungerande brandvarnare i ditt hem. Brandvarnaren är ditt viktigaste brandskydd, tillsammans med handbrandsläckare och brandfilt.

Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Det kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Testa dina brandvarnare en gång i månaden.

Läs mer om brandvarnare och var du ska placera dem.

Vi på Räddningstjänsten Syd erbjuder även hembesök till dig som bor i våra medlemskommuner. Hembesöken görs av våra brandmän eller instruktörer som berättar hur du kan förebygga en brand och hur du ska agera om det börjar brinna i bostaden eller om du ser rök i trapphuset.
Läs mer och boka ett hembesök.