Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostadsbränderna minskar i Räddningstjänsten Syds område

8 januari, 2016, kl 08:08

Det gångna året har bostadsbränderna fortsatt att minska i Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge och Eslöv. Dödsbränderna fortsätter att ligga på en betydligt lägre nivå än rikssnittet. Detta är resultatet av en flerårig satsning på förebyggande åtgärder mot bostadsbränder som Räddningstjänsten Syd i princip är ensamma om i landet.

Före jul rapporterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och flera medier om att dödsbränderna är tillbaka på en hög nivå igen. Flera tragiska bostadsbränder med dödlig utgång inträffade och totalt har minst 113 personer omkommit under året i Sverige. Nu satsar MSB på att få kommunerna och räddningstjänsterna att arbeta mer med uppsökande verksamhet. Räddningstjänsten Syd har sedan 2010 arbetat med denna form av förebyggande arbete och har sedan starten 2010 gjort ca 70 000 hembesök. Resultatet är att bostadsbränderna har minskat med ca 30 % och dödsbränderna ligger stadigt på hälften av rikssnittet. I höstas gav MSB ett uppdrag till Räddningstjänsten Syd att skriva en nationell vägledning för förebyggande åtgärder i bostäder och den publicerades i mellandagarna. Inspirationen till denna modell av förebyggande arbete kommer från Storbritannien där man arbetat med hembesök sedan mitten av 90-talet och har dokumenterade resultat där dödsbränderna är ca hälften så många som i Sverige, per invånare. Bostadsbränderna ligger också på en betydligt lägre nivå än i Sverige.

Nyckeln till både Storbritanniens och Räddningstjänsten Syds goda resultat är hembesöken som genomförs av brandmännen under deras beredskapstid. Brandmännen har ett fantastiskt förtroende och kunskap om både hur man förebygger bränder och hur man agerar vid en brand. Under de sex år som hembesök genomförts i Räddningstjänsten Syds område har antalet bostadsbränder minskat med 30 %, samtidigt som antalet fungerande brandvarnare i hemmen ökat. Dödsbränderna ligger kvar på en låg nivå, ca hälften så många som rikssnittet.

Genom att få en personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.

Figuren visar antalet bostadsbränder per 100 000 invånare och hur antalet bränder minskar över åren.