Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänster i Almedalen för att skapa opinion kring olycksfrågan

29 juni, 2015, kl 14:50

1000-tals omkommer, 100 000 skadas och 75 miljarder står på spel. Varje år. Nu måste olyckorna bli färre och för det behövs gemensamma krafttag.

I en färsk rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 10 juni) konstateras att olyckorna, dödsfallen och skadorna inte har blivit färre, trots intentionerna med den nu tio år gamla lagen om skydd mot olyckor. Både MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ense om att något måste göras. Men vad ska göras? Vem ska göra det? Om detta verkar inte finnas varken samsyn eller vilja.

Olyckorna kostar samhället 75 miljarder kronor årligen, enligt SKL:s och MSB:s beräkningar. Då är inte kostnaderna för räddningsberedskap, ambulans och larmcentraler medräknade. 3 000 människor omkommer, 100 000 skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus och ytterligare 700 000 måste uppsöka andra vårdinrättningar. Och oräknat det lidande och den sorg som en brand, trafikolycka eller hemolycka innebär för drabbade, anhöriga och vänner.

- Samhället kan, och måste göra betydligt mer för att minska olyckorna, säger vi i räddningstjänsten. En effektiv olyckshantering ska vara en del av välfärdssystemet. Det räckte inte med en ny lag. Vi vet att det går att minska antalet bränder, drunknings-, trafik- och hemolyckor med flera andra olyckor. Därför rycker några av oss ut till Almedalen för att elda igång debatten om ett olycksfritt samhälle – och tillsammans utmana företrädare för regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Hur kan vi ligga steget före och agera proaktivt med kunskap som grund? Hur kan vi gemensamt minska olyckor i samhället, och hur kan vi samverka på ett mer effektivt sätt?

Möt räddningstjänster i samverkan om olycksförebyggande frågor, individanpassat brandskydd och framtida utmaningar. Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Region Gotland, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Syd och Brandskyddsföreningen träffar du i vår brandstation på Skeppsbrogränd, måndag-torsdag 29 juni-2 juli.
Därutöver medverkar vi i Pactas arrangemang måndag 29 juni.
Läs mer på www.almedalsveckan.nu och på www.rsyd.se