Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ökad risk för gräsbrand och badolyckor

21 augusti, 2015, kl 16:19

Med anledning av den senaste tidens höga temperaturer med kraftig vind så har snabbt blivit mycket torrt i markerna i södra Skåne. Enligt SMHIs brandriskprognoser kommer risken för brand att pendla mellan mycket höga värden och därför uppmanar räddningstjänsten till stor försiktighet vid grillning, eldning och hantering av maskiner (gnistbildning) utomhus.

Några tips för dig som grillar

  • Placera grillen på en plan yta.
  • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
  • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
  • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.  


Om du grillar i skog och mark

  • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
  • Grilla bara på sand- och grusmark.  
  • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
  • Ta med vatten till släckning. Ha alltid telefon med om något händer.
  • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt.


Var uppmärksam när du vistas på strand och brygga


Den senaste tiden har det skett ett flertal drunkningsolyckor i Skåne. Hjälp oss att förhindra fler olyckor.
Läs våra tips för dig som vistas vid vatten. http://www.rsyd.se/Privat/Simma-lugnt/

För mer information kontakta:
Per Björkman, Räddningschef i beredskap. 0705-13 41 99