Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i Östra hamnområdet - Malmö

12 februari, 2022, kl 11:40

Tid för larm

12 februari, 2022, kl 09:35

Plats

Östra hamnområdet (Ljusterögatan/Blidögatan) - Malmö

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Flertal räddningsresurser på plats samt även fartyg från kustbevakningen och sjöräddning

Räddningstjänstens insats

Vid 09:35 inkom ett samtal om brand utomhus vid en avfallshanteringsanläggning i Östra hamnområdet, uppringaren uppgav att det var kraftig rökutvekling. Vid framkomst konstateras att en större avfallshög brann. VMA (viktigt meddelande till allmänheten) utfärdat, allmänheten uppmanas att undvika röken och gå inomhus vid obehag. 

I nuläget finns ett 10-tal räddningsenheter och ett 30-tal brandmän på plats samt fartyg med pumpkapacitet och vattenkanoner från kustbevakningen och sjöräddningen. Polisen finns också på plats och är behjälpliga med avspärrningar och trafikreglering.

Inriktningen är att dämpa rökutvecklingen samt hindra spridning till intilliggande byggnader och avfallshögar. Släckningsarbetet beräknas pågå under ett flertal timmar. Det är okänt hur branden uppstått.

Uppdatering 12:51

Branden har nu dämpats så mycket att det går att bearbeta branden med grävmaskiner. Det är fortsatt kraftig rökutveckling och uppmaningen till allmänheten (VMA) kvarstår.

Uppdatering 15:34

Rökutvecklingen har nu avtagit så mycket att det inte längre är motiverat med ett VMA, Sveriges Radio kommer därför gå ut med faran över-meddelande. Det är dock fortsatt rökutveckling från branden men begränsat till närområdet.

Branden har nu begränsats ytterligare och flera grävmaskiner är insatta i arbetet. Behovet av räddningstjänstresurser har minskat och några enheter har kunnat återgå. Släckningsarbetet förväntas dock pågå under flera timmar till.

Uppdatering 22:50

Släckningsarbetet har gett god effekt och räddningstjänstens insats kommer nu att trappas ned för att avvecklas vid midnatt. I samband med det kommer avspärrningarna att hävas och polisen också kunna lämna. Därefter kommer verksamhetsutövaren att ha resurser för bevakning och vidare hantering under natten. Kustbevakningens fartyg har nu också kunnat återgå.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12 Gustaf Sandell