Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp farligt ämne - Malmö

18 oktober, 2021, kl 19:58

Tid för larm

18 oktober, 2021, kl 18:22

Plats

Kantyxegatan, Malmö

Insatta resurser

Station Jägersro och Hyllie

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om utsläpp farligt ämne på Kantyxegatan i Malmö. Det rör sig om en 25 liters förpackning med ett frätande och giftigt ämne där ca 1-3 liter runnit ut. Initialt uppgavs att det rörde sig om zirkoniumtetraklorid men efter dialog med det levererande företaget skall det vara en blandning av fluorvätesyra och saltsyra, farlighetsnummer och UN-nummer är dock detsamma. Förpackning står på en lastpall utomhus på ett transportföretags område, det är inte någon påverkan i nuläget för allmänheten.

Tre personer från företaget har exponerat sig för ämnet och undersöks av sjukvårdspersonal. 

Förpackningen kommer att placeras i ett plastkärl för att sedan kunna hanteras av leverantören, prognos för detta är ca 60 minuter.

Samhällspåverkan

Utsläppet har skett inne på transportföretagets anläggning innanför deras grindar, området är inte tillgängligt för allmänheten.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12