Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vindsbrand Landskrona

14 juni, 2020, kl 02:45

Tid för larm

13 juni, 2020, kl 23:40

Plats

Koppargården 25

Skador

Vinden avbränd och några lägenheter skadade

Insatta resurser

6 stationer plus ledning och depå

Räddningstjänstens insats

Vindsvåningen på ett sjuvånings flerbostadshus på Koppargården 25 i Landskrona har totalförstörts efter en intensiv brand under natten. Några lägenheter drabbade av brand- och vattenskador. De boende evakuerade och i nuläget oklart när man kan återvända. Räddningsstyrkor från flera stationer har deltagit i släckningsarbetet som beräknas pågå under flera timmar till. Brandorsaken oklar. Inga uppgifter om att någon skadats.

 

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12