Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i snickeri, Skåne-Tranås, Tomelilla

16 september, 2020, kl 06:59

Tid för larm

16 september, 2020, kl 05:28

Plats

Skåne-Tranås, Tomelilla kommun

Insatta resurser

Enheter från Tomelilla, Sjöbo, Ystad, Äsperöd, Gärsnäs samt Lövestad

Räddningstjänstens insats

kl 05:28 inkom larm om brand i ett snickeri i Skåne-Tranås, Tomelilla. Vid framkomst konstaterades att det slog lågor genom taket på en tillbyggnad. Inga personer befaras vara kvar i byggnaden. Enheter från Tomelilla påbörjade utvändig släckning direkt vid framkomst.

Branden har spridit sig till takkonstruktionen i huvudbyggnaden och släckningsarbete sker både invändigt samt utifrån via höjdfordon. Inriktningen är att skydda maskiner, utrustning och varor på bottenvåningen i huvuddelen.

Byggnaden är fristående och det finns ingen spridningsrisk till någon annan byggnad i nuläget. Inledningsvis var det kraftig rökutveckling men den har avtagit, v16 är öppen för trafik. Insatsen beräknas pågå i ett flertal timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12