Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i skolbyggnad i Lund

4 maj, 2020, kl 03:27

Tid för larm

4 maj, 2020, kl 02:59

Plats

S:t Lars väg 7 Lund

Skador

Brand- och rökskador i byggnaden

Insatta resurser

4 stationer plus stödresurser och ledning

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten har sedan snart 3 timmar bekämpat en brand på en icke kommunal skola på S:t Lars-området i Lund. Lågor slog ut från byggnaden vid räddningstjänstens framkomst och efter att branden slagits ner och begränsningslinjer upprättats, har arbetet  inriktats på att begränsa spridning och släcka brand i bjälklag mellan botten- och ovanplan. Eftersom byggnaden är gammal och konstruktionen utförd i brännbart material som innebär risk för svårkontrollerad spridning, läggs stora resurser på att förhindra ytterligare skador. Räddningstjänsten kommer att ha resurser på plats åtminstone fram till nästkommande förmiddag. Inga personer har kommit till skada. Brandorsak oklar.

   

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12