Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i brandststaionen i Hörby

15 oktober, 2020, kl 12:29

Tid för larm

15 oktober, 2020, kl 03:16

Plats

Kraftgatan, Hörby

Skador

Omfattande brandskador på brandstationen.

Räddningstjänstens insats

Kl 03:16 inkom samtal om brand i brandstationen i Hörby. Vid framkomst konstateras utvecklad brand och omfattande rökutveckling i brandstationen. De flesta fordonen har kunnat flyttas ut ur byggnaden men framförallt vagnhallen är direkt påverkad.

Delar av byggnaden har kunnat avskiljas och räddas med hjälp av grävmaskiner. Vagnhallen kommer att bli totalskadad.

Vid 10:20 gick räddningstjänsten ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) pga risk för brandspridning till gasflaskor i byggnaden. Gasflaskorna kan explodera vid brandpåverkan och därför har ett område inom en radie på ca 300 meter runt brandstationen avspärrats och utrymts. Polisen har upprättat avspärrningar och bevakar dessa. VMA har gåt ut via Sveriges Radio i radio och TV samt via SMS i närrområdet.

Området kommer preliminärt vara avspärrat och utrymt i ytterligare flera timmar. All räddningspersonal har fått backa undan och befinner sig utanför riskområdet, detta medför att släckningsarbetet har fått avbrytas. Eftersom ingen aktiv brandsläckning är möjlig just nu så tilltar rökutvecklingen från branden.

Det kommer fortsättningsvis finnas ett stort antal räddningstjänsteneheter och personal på plats under ett större antal timmar.

Uppdatering 14:30: Temperaturen går ner i byggnaden och risken för att gasflaskor exploderar minskar. Avspärrningarna och restriktionerna kommer att minskas, vissa verksamheter kommer redan nu kunna vistas inomhus innanför avspärrningarna. Planen är att det avspärrade området ska minskas till brandplatsen ca kl 15.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12