Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i avfallsanläggning, Malmö

23 augusti, 2020, kl 11:18

Tid för larm

23 augusti, 2020, kl 05:52

Plats

Brand i avfallsanläggning, Bultgatan/Västkustvägen, Malmö

Skador

Inga personskador

Insatta resurser

Ett flertal släck- och tankbilar samt ledningsenhet.

Räddningstjänstens insats

Brand i avfallsanläggning, högar med avfall som brinner. Initiallt kraftig rökutveckling och Västkustvägen stängdes därför av.

Kl 11:00:

Branden är under kontroll men arbetet kommer fortsätta under större delen av dagen. Risken för spridning till byggnad eller utanför anläggningen bedöms i nuläget obefintlig. Arbetet är nu inriktat på att lämpa ut avfall, gräva sig in i högarna och släcka glödbränder i avfallet. Detta sker med räddningstjänstens enheter samt grävmaskiner och hjullastare.

Västkustvägen är fortsatt avspärrad, sannolikt tills ikväll. Inga personskador har rapporterats.

Uppdatering Kl 16:00:

Räddningsinsatsen är nu avslutad och samtliga enheter lämnar platsen. Västkustvägen kommer strax att öppnas igen för trafik.

För mer information

Inre befäl, Gustaf Sandell, 046-540 51 12