Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp ammoniak inomhus

13 september, 2019, kl 16:12

Tid för larm

13 september, 2019, kl 14:31

Plats

Industrifastighet i Dalby, Lunds kommun

Skador

Inga person- eller fastighetsskador rapporterade

Insatta resurser

Ett stort antal enheter är involverade i insatsen

Räddningstjänstens insats

Ett utsläpp av ammoniak har skett på Albavägen i Dalby. Ett stort antal resurser larmades till platsen och kemdykare sattes in för att stoppa läckaget, som nu är stoppat. Nu ska den utsläppta ammoniaken ventileras under kontrollerade former. Prognosen för det är cirka en timme. Därefter väntar efterkontroll av lokalerna samt sanering av operativ personal.

Man kan uppleva en stickande obehaglig lukt i närområdet. De som befinner sig i området Albavägen i riktning mot Pinnmöllevägen uppmanas att stänga fönster, dörrar och ventilation. Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har gått ut. 

Samhällspåverkan

Avspärrningar runt Albavägen.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12