Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Insatsen fortgår på Västra Rönneholmsvägen

15 juni, 2019, kl 13:13

Tid för larm

14 juni, 2019, kl 00:42

Plats

Västra Rönneholmsvägen/Maribogatan, Malmö

Skador

Brandskador, samt rök- och vattenskador på fastighet

Räddningstjänstens insats

Insatsen i samband med branden på Västra Rönneholmsvägen/Maribogatan i Malmö har pågått sedan larmet inkom igår, fredag, klockan 00:42.

Igår eftermiddag kunde Räddningstjänsten Syd assistera merparten av de boende med att hämta personliga tillhörigheter i deras lägenheter.

Det finns fortfarande mindre bränder kvar i fastigheten, vilka hanteras av personalen på plats. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att säkra konstruktionen och hantera risken för ras i delar av byggnaden.

Eftersläckningsarbetet sker i samverkan med försäkringsbolag, restvärdesledare, fastighetsägare och andra aktörer. Räddningstjänsten Syd kommer att ha personal på platsen under hela natten mot söndag.

Tidigare pressmeddelande gällande insatsen

Fredag 14 juni 16:08

Fredag 14 juni 04:44

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12