Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fortsatt insats på Västra Rönneholmsvägen

14 juni, 2019, kl 16:08

Tid för larm

14 juni, 2019, kl 00:42

Plats

Västra Rönneholmsvägen, Malmö

Skador

Omfattande skador på fastighet.

Insatta resurser

Stort antal enheter från flera olika räddningstjänster i Skåne.

Räddningstjänstens insats

Insatsen på Västra Rönneholmsvägen i Malmö kommer att fortsätta under natten.

Se tidigare pressmeddelande här.

Under dagen har enheter från flera räddningstjänster i Skåne fortsatt insatsen med branden på Västra Rönneholmsvägen i Malmö. Larmet inkom 00:42 i natt och 44 personer utrymdes ur det berörda fyravåningshuset.

På grund av rasrisken fick brandbekämpningen inriktas mot utvändigt släckningsarbete. Arbetet med att förhindra spridning till närliggande fastigheter var framgångsrikt och spridningsrisken i sidled bedöms som låg.

Under morgonen och förmiddagen anslöt kranbilar, specialenheter för räddningsinsatser i rasmassor och byggnadsteknisk expertis för att säkra konstruktionen och göra det möjligt att påbörja invändig släckning. Denna insats pågår fortfarande.

Vi har även hanterat mindre bränder i fastigheten under dagen och det kommer att finnas enheter på plats för bevakning under hela natten.

Vindsvåningen och våningsplan fyra har drabbats av omfattande brandskador och hela fastigheten är rök- och vattenskadad. Det finns däremot inga kända personskador.

Orsaken till branden är inte fastställd och kommer att utredas av Polisen.

På malmo.se informerar Malmö stad om stöd till de drabbade

För mer information

010-130 25 20