Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i tågvagn, Malmö bangård

5 maj, 2019, kl 04:39

Tid för larm

5 maj, 2019, kl 03:03

Plats

Malmö, bangården

Skador

Inga personskador rapporterade, brinner i en persontågsvagn (tom)

Insatta resurser

Enheter från Malmö, Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om rökutveckling från en persontågvagn på bangården i Malmö. Trafikstopp och räddningsfrånkoppling har begärts, Trafikverkets OPA (olycksplatsansvarig) finns på plats och samverkar med räddningstjänsten. Detta innebär att det i nuläget är stopp fölr tågtrafik genom Malmö Central, vilket påverkar tågtrafiken i Skåne.

På plats konstateras att det brinner i en persontågvagn, vagnen är tom. Enheter från Malmö, Lomma/Staffanstorp, Lund samt Svedala finns på plats. Släckning sker dels med hjälp av skärsläckare, dels genom konventionell utvändig släckning.

Uppdatering 05:21:

Tågvagnen kommer nu flyttas till en spillplatta på en annan del av bangården (vid Västkustvägen) för att slutföra släckningsarbetet. Släckningsarbetet beräknas pågå i ytterligare ca 1-2 h.Trafikstoppet för övriga delar av bangården/Malmö C är nu hävt och tågtrafiken är åter igång.

Samhällspåverkan

Tågtrafiken är påverkad pga trafikstoppet på järnvägen, samverkan med Trafikverket sker nu för att få igång tågtrafik på vissa spår, vilket väntas ske alldeles strax. Det är viss rökutveckling från tågvagnen, skulle personer känna obehag bör man stänga fönster och hålla sig inomhus.

För mer information

Inre befäl, Gustaf Sandell, 046-540 51 12