Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad

14 juni, 2019, kl 04:44

Tid för larm

14 juni, 2019, kl 00:42

Plats

Västra Rönneholmsvägen

Skador

Stora brandskador i fastighet

Insatta resurser

.

Räddningstjänstens insats

Pressmeddelande 2019-06-14 kl. uppdaterat 10.10

Större vindsbrand, Västra Rönneholmsgatan/Maribogatan

Kl: 00:42 inkom ett larm om rökutveckling i fastigheten Västra Rönneholmsvägen/Maribogatan i Malmö. Vid framkomst konstaterades utvecklad brand på vinden. Rökdykare sattes in för att försöka släcka vinden i kombination med yttre släckning via höjdfordon. Hela fastigheten utrymdes och Malmö stad har anordnat en uppsamlingsplats för de boende i en skola i närheten.

Insatsen är resurskrävande och ett stort antal enheter från hela Skåne jobbar på platsen. På grund av rasrisk så sker släckningsarbetet utifrån. Insatserna har gett effekt och intensiteten på branden har minskat.

Det största hotet är rasrisk och brandspridning neråt i fastigheten via bjälklag och väggar, vilket gör insatsen komplicerad. Vi bedömer dock att spridningsrisken till närliggande fastigheter är låg.

Kranbil anlände under morgonen för att underlätta släckningsarbetet. Byggnadsteknisk expertis är också på plats för att bedöma fastighetens stabilitet. Målet är att kunna återuppta det invändiga släckningsarbetet så fort det är säkert för personalen på plats.

Insatsen beräknas pågå under hela fredagen.

Skulle man känna obehag av röken rekommenderar vi att man håller sig inne och stänger dörrar, fönster och ventilation.

På malmo.se informerar Malmö Stad om stöd till drabbade av branden.

Samhällspåverkan

.

För mer information

010-130 25 20