Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i buss

28 maj, 2019, kl 14:34

Tid för larm

28 maj, 2019, kl 13:18

Plats

Västra Varvsgatan Malmö

Skador

Buss totalförstörd

Insatta resurser

2 stationer plus tankbilar och ledningsresurser

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades under tisdagseftermiddagen till Västra Varvsgatan i Malmö med anledning av brand i gasbuss. Vid räddningstjänstens framkomst var gasbussen övertänd med kraftig rökutveckling som följd och gasbehållarnas säkerhetsventiler hade utlösts. Ett riskområde kring bussen spärrades av och släckinsats påbörjades omgående. Branden är nu nedsläckt men avspärrning kommer att behållas fram till dess att det säkerställts att gasbehållarna inte utgörd någon risk längre. Prognos för detta är minst 2 timmar. Ingen person har kommit till skada.  

Samhällspåverkan

Del av Riggaregatan och Västra Varvsgatan avspärrad.

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12