Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Insats på Malmö Godsbangård

7 november, 2018, kl 21:33

Tid för larm

7 november, 2018, kl 19:13

Plats

Malmö Gods-bangård

Skador

Inga skador

Insatta resurser

2 stationer

Räddningstjänstens insats

Under onsdagskvällen har flera personer hört av sig till både SOS och massmedia sedan de hört ljudande VMA-signal i anslutning till godsbangården i norra delen i Malmö. Det som hörts är INTE VMA-signalen utan en varningssignal som anläggningsinnehavaren akitiverat för att informera personal som vistas inom ban-området. Bakgrunden är att ett utsläpp uppstått på en cisternvagn, men läckaget var av lindrig omfattning och påverkade inte omgivningen.

Samhällspåverkan

Ingen

För mer information

Inre befäl  Måns Krook 046-540 51 12