Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i spånsilo Ridbanegatan Malmö

9 januari, 2018, kl 08:57

Tid för larm

9 januari, 2018, kl 07:48

Plats

Ridbanegatan 6 Malmö

Skador

Inga personskador

Insatta resurser

2 stationer - 15 personer

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten släcker brand i spånsilo på snickerianläggning på Ridbanegatan i östra Malmö. Branden under kontroll och målet är att tömma behållaren på brandrester. I nuläget ingen påverkan på omgivningen. Brandorsak oklar. Prognos 1 tim ytterligare.

Samhällspåverkan

I nuläget ingen påverkan.

För mer information

Inre befäl Måns Krook tel 046-540 51 12