Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i säteri, Brösarp, Tomelilla

9 september, 2018, kl 05:51

Tid för larm

9 september, 2018, kl 04:20

Plats

Södra Björstorp, söder om Brösarp, Tomelilla kommun

Skador

Fullt utvecklad brand i byggnad. Alla personer ute ur byggnaden, inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Släckenheter från Brösarp, Tomelilla, Degeberga och Lövestad samt tankbilar från Äsperöd, Andrarum och Kivik. Ledningsenhet från Ystad.

Räddningstjänstens insats

Larm om brand i byggnad inkom 04:20. Räddningstjänstenheter från flera stationer larmades omedelbart till platsen. Vid första enhetens framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i en omfattande gårdsbyggnad samt att branden brutit igenom taket runt hela byggnaden. Ägare fanns på plats och kunde meddela att inga personer fanns kvar i byggnaden. Inga personskador har rapporterats men ambulans har larmats till platsen för säkerhets skull.

Brandförloppet har varit mycket intensivt och byggnaden går inte att rädda. Arbetet är inriktat på att skydda närliggande byggnader samt terräng mot vidare spridning. I byggnaden finns förutom bostadsytor även maskiner och fordon.

Samhällspåverkan

Gården ligger avsides från annan bebyggelse och det är inte någon fara för allmänheten avseende rökutveckling från byggnaden. Intilliggande bebyggelse och terräng kontrolleras.

För mer information

Inre befäl, Gustaf Sandell, 046-540 51 12