Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad

21 juli, 2018, kl 04:23

Tid för larm

21 juli, 2018, kl 02:02

Plats

Friisgatan, Malmö

Skador

Brand på stora delar av vinden i flerbostadshus

Insatta resurser

Enheter från Malmö, Burlöv, Lund, Lomma

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades till brand i flerbostadshus. Vid framkomst konstateras brand på vinden och rök i trapphus. Kort efter bryter branden igenom taket och vindsutrymmet är övertänt. Just nu pågår arbete med att kontrollera lägenheter och evakuering av boende, samt säkring av begränsningslinje mot resterande del av fastigheten. En person är förd till sjukhus. Branden är ännu inte under kontroll och beräknas pågå hela natten.  

Uppdatering: Fastigheten är kontrollerad och utrymd. Stadshuset i närheten har öppnat upp för evakuerade personer, där räddningstjänsten är på plats och ger information. Branden pågår fortfarande på taket och i vindsutrymmet, men utvecklingen är positiv och branden bedöms i stort vara under kontroll. Begränsning mot andra delar av fastigheten håller och släckning pågår invändigt och utvändigt. Resursförstärkning har anlänt från Helsingborg. Räddningstjänsten beräknas vara kvar på plats under dagen för släckning, kontroll och bevakning.

Samhällspåverkan

Påverkan av rök i närområdet. Vid obehag lämna området eller gå inomhus. Begränsning av framkomlighet i närområdet

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12.