Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad

24 juni, 2018, kl 00:29

Tid för larm

23 juni, 2018, kl 22:53

Plats

Lertegelvägen Oxie Malmö

Skador

Stora delar av fastigheten är brandskadad

Insatta resurser

Enheter från Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Eslöv och Vellinge

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades till brand i lägenhet och vid framkomst konstateras övertänd lägenhet och rök från takfoten. Kort efter bryter branden igenom taket och vindsutrymmet är övertänt. Just nu pågår arbete med att kontrollera lägenheter och evakuering av boende, samt säkring av begränsningslinje mot resterande del av fastigheten. En person är förd till sjukhus. Branden är ännu inte under kontroll och beräknas pågå hela natten.  

Uppdatering: Fastigheten är kontrollerad och utrymd och Oxievångsskolan i närheten är öppnad för evakuerade personer, ca 20-30 st. Branden pågår fortfarande på taket och i vindsutrymmet men utvecklingen är positiv och branden bedöms vara under kontroll. Begränsning mot andra delar av fastigheten håller och rivningsarbete samt släckning pågår invändigt och utvändigt. Resurser lämnar brandplatsen och blir avlösta av ny personal och nya resurser för fortsatt arbete ytterligare några timmar. Räddningstjänsten beräknas vara kvar på plats hela natten för släckning, kontroll och bevakning.

Uppdatering kl.10:30 24/6: Räddningsinsatsen på Lertegelvägen i Oxie är nu avslutad. Försäkringsbolag, fastighetsägare och Polisen fortsätter att arbeta på plasten med restvärdesräddning samt utredning. Resultatet av branden är att en person skadats och en lägenhet samt delar av vinden blivit helt utbrända. Intilligande lägenheter har fått rök och vattenskador. Verksamheter på bottenplan har fått vissa vattenskador. Räddningstjänsten syd kan konstatera att stora delar av byggnaden kunde räddas pga av att vinden var brandsektionerad på ett korrekt sätt ovanför varje lägenhet, vilket är avgörande vid släckning av bränder i radhus eller flerfamiljshus.

 

Samhällspåverkan

Mindre påverkan av rök i området. Vid obehag lämna området eller gå inomhus. Begränsning av framkomlighet i närområdet

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12