Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i verkstadsbyggnad, Västra Karaby, Kävlinge

11 februari, 2018, kl 05:08

Tid för larm

11 februari, 2018, kl 03:21

Plats

Lyckans väg, Västra Karaby, Kävlinge

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Släckenheter från Löddeköpinge, Kävlinge, Eslöv, Lund och Lomma. Tankenheter från Kävlinge, Svalöv och Staffanstorp. Ledningsenheter från Lund och Malmö samt drönare från Burlöv.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i frilligande byggnad på Lyckans väg i Västra Karaby. Vid framkomst konstaterades att byggnaden var övertänd och att det finns ett okänt antal gasflaskor i lokalen. Närliggande byggnader har därför utrymts.

Arbetet på plats har inriktats på att föra personer i intilliggande byggnader i säkerhet samt att förhindra brandspridning till närliggande boningshus.

Ett tiotal personer har utrymts och härbergeras i ett annat hus i närheten. Inga personskador har rapporterats. Brandens intensitet har gått ned och risken för brandspridning till annan byggnad är nu mindre.

Samhällspåverkan

Intilliggande byggnader har utrymts med avseende på gasflaskor.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12