Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i butikslokal, Trelleborg

20 augusti, 2018, kl 00:36

Tid för larm

19 augusti, 2018, kl 23:22

Plats

Fagerängsvägen, Trelleborg

Insatta resurser

Räddningsenheter från Trelleborg, Anderslöv och Klagstorp

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om rökutveckling från en butikslokal på Fagerängsvägen i Trelleborg. Vid framkomst anträffas en person utanför byggnaden som befunnit sig inne i lokalen. Personen är omhändertagen av ambulanspersonal på plats, oklart skadeläge men vaken och talbar. 

Invändig rökdykarinsats påbörjades omedelbart efter ankomst. Brandförloppet var kraftfullt och branden var fullt utvecklad i delar av lokalen. Byggnaden befaras få omfattande brandskador och det är kraftig rökutveckling från branden. Personer som vistas i närområdet och känner obehag av röken uppmanas att hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilation. Byggnaden är friliggande och det är i nuläget ingen spridningsrisk till andra byggnader, två stycken personbilar har flyttats som stått nära fasaden.

Räddningsenheter från Trelleborg, Anderslöv och Klagstorp finns på plats i nuläget samt ledningsenheter från Trelleborg och insatsen bedöms pågå under flertalet timmar framöver.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12