Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i skolbyggnad, Eslöv

5 maj, 2018, kl 00:46

Tid för larm

4 maj, 2018, kl 20:06

Plats

Repslagaregatan Eslöv

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Flertal enheter från Eslöv, Lund, Revinge/Löberöd, Svalöv och Staffanstorp samt värnet från Malmö.

Räddningstjänstens insats

Samtal inkom om kraftig rökutveckling från en byggnad på Repslagaregatan i Eslöv. Vid framkomst konstaterades kraftig brand i den västra delen. Invändig släckinsats påbörjades men det snabba brandförloppet gjorde att branden spred sig snabbt till vindskonstruktionen och genom taket.

Efter att förstärkning anlänt till platsen påbörjades arbete med att hindra branden att sprida sig till den östra delen av fastigheten. Bl a kommenderades en hjulgrävare till platsen som kunde hjälpa till med att upprätta en begränsningslinje genom byggnaden.

Ett stort antal resurser skickades till platsen från Eslöv, Lund, Svalöv, Revinge/Löberöd och Staffanstorp samt värnet från Malmö.

Den västra delen av byggnaden, där någon form av skolvberksamhet är inrättad (dock ej i drift), är totalskadad. Den östra delen har omfattande rök- och vattenskador men den delen av byggnaden ser ut att klara sig i nuläget. Räddningstjänstpersonal kommer finnas på plats hela natten.

Samhällspåverkan

Rökutvecklingen var omfattande och ett informationsmeddelande gick ut till allmänheten i Eslövs tätort med uppmaning att hålla sig inomhus och stänga fönster/ventilation vid obehag. SMS gick även ut till mobiltelefonabonnemang i en radie om ca 500 m runt branden. Röken har nu avtagit.

För mer information

Gustaf Sandell, inre befäl 046-540 51 12