Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand Fair Play Stadion Malmö

17 juni, 2018, kl 14:28

Tid för larm

17 juni, 2018, kl 12:54

Plats

Fair Play Stadion Erikslustvägen Malmö

Skador

Brandskador i anslutning till primärbrandplats plus rökspridning i flera lokaler.

Insatta resurser

3 stationer, ca 25 personer.

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades till anläggningen sedan rökutveckling upptäckts. Rökdykare lokaliserade efter en tag branden och genomförde släckinsats, efterkontroll och ventilering. Restvärdesinsats påbörjad. Räddningstjänsten kommer att vara på plats ytterligare någon timme.   

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12