Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp farligt ämne, Kantyxegatan, Malmö

10 maj, 2017, kl 14:10

Tid för larm

10 maj, 2017, kl 13:00

Plats

Kantyxegatan, Malmö

Skador

I nuläget 4 personer som omhändertas av ambulans

Insatta resurser

Kemdykare från Hyllie och Centrum, saneringsenhet från Löddeköpinge och Kävlinge samt ledningsenheter från Malmö och Lund.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om utsläpp av farligt ämne från ett kolli hos ett transportföretag på Kantyxegatan i Malmö. Vid framkomst konstateras att flera personer andats in ångor från det utspillda ämnet och dessa omhändertas av sjukvårdspersonal på plats. Utsläppet är begränsat och kollit har kunnat flyttas in i en trailer som sedan stängts. I nuläget är risken för ytterligare utsläpp begränsad.

Fortsatt insats: Planen är att flytta trailern till en säkrare plats på området för att sedan fortsätta med saneringsinsatsen. Kemdykare och saneringsenhet finns på plats.

Påverkan för allmänheten: Utsläppet har skett i begränsad omfattning inomhus, området är inhängnat och det finns inget utsläpp till det fria som påverkar allmänheten.

Skadeläge: 4 personer har andats in ångor från spillet och är omhändertagna av ambulans för vidare transport till sjukhus för kontroll.

Ämne: Det utspillda ämnet är tetrakloretylen som är ett giftigt ämne. Ämnet är en vätska. sympom vid inandning kan vara huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Sympomen kan vara fördröjda. Risk för lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjda upp till 48 timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12